Osnovna karakteristika akademskog pisanja je argumentirano pisanje, tj. iznošenje vlastitog mišljenja utemeljenog na jasnim i relevantnim dokazima. Dokazi se pronalaze u knjigama, znanstvenim i stručnim radovima, zbornicima radova, konferencijskim priopćenjima i slično, jednim imenom izvorima.

CITIRANJE, REFERIRANJE
I STILOVI CITIRANJA
pojašnjava razliku između citata
i reference, navodi što i zašto
se treba citirati, prikaz osnovnih
stilova citiranja
PDF
ULOGA CITATA
pojašnjava vrste citata i
njihovu ulogu u tekstu te
niz primjera kako citate
uspješno integrirati u tekst
PDF
HARVARDSKI
STIL
prikaz pisanja citata i referenci
za najčešće korištene izvore
PDF
VANCOUVERSKI
STIL
prikaz pisanja citata i referenci
za najčešće korištene izvore
PDF
IZDAVAČKI STANDARD
SVEUČILIŠTA U RIJECI
osnovne smjernice za
uređivanje sveučilišnih izdanja
PDF
ZOTERO
PRIRUČNIK
Knjižnica Instituta Ruđer Bošković
izradila je priručnik za korištenje
Zotero programa za prikupljanje
i organizaciju referenci i
cjelovitih radova
PDF