Proces pisanje se sastoji od četiri faze: istraživanje, izrada prve verzije teksta, ispravljanje teksta i uređivanje teksta. Iako izgleda kao da je riječ o linearnom procesu tj. da završetkom jedne faze započinje slijedeća faza, to najčešće nije tako. Faze pisanja se isprepliću, ponavljaju i preskaču, stoga kažemo da je riječ o linearno-kružnom procesu. Poznavanje osnovnih aktivnosti pojedinih faza olakšat će savladavanje „neurednog” i složenog procesa pisanja akademskog rada.

Image module

Istraživanje

Istraživanje je prva faza u procesu pisanja odgovara na pitanje što želim reći? U ovoj fazi autor pronalazi ideje i argumente za svoj rad, pretražuje, odabire i čita literaturu s ciljem da odabere temu i cilj rada i oblikuje radnu tezu.

ODABIR PODRUČJA
I TEME RADA
što je tema rada i
kako je odabrati?
PDF
CILJ, ISTRAŽIVAČKO
PITANJE I TEZA
što je cilj rada, istraživačko
pitanje i teza i kako ih odabrati?
PDF
INSTRUKCIJSKE
RIJEČI
pregled i značenje najčešćih
instrukcijskih riječi koje će vam
olakšati oblikovanje cilja ili teze rada
PDF
STRATEGIJE
PRED-PISANJA
odgovori na pitanja o
čemu pisati, kako pronaći
ideje i kako započeti pisati?
PDF
PRETRAŽIVANJE
LITERATURE
obrazac i primjer koji
prikazuju kako se pretražuje
znanstvena i stručna literature
PDF
ODABIR BIBLIOGRAFSKE
BAZE PODATAKA
Portal elektroničkih izvora
za hrvatsku akademsku i
znanstvenu zajednicu
LINK
ČITANJE I VOĐENJE
BILJEŠKI
pregled četiri strategije
čitanja uz pojašnjenje kada
se koriste i kako se vode
bilješke za pojedinu strategiju
PDF
PITANJA ZA
KRITIČKO ČITANJE
pitanja pomažu da
kritički promišljate o
onome što čitate
PDF
OBRAZAC ZA VOĐENJE
BILJEŠKI U 2 STUPCA
primjer i prazan obrazac koji
pojašnjavaju kako učinkovito
voditi bilješke
PDF

Izrada prve verzije rada

Izrada prve verzije rada odgovara na pitanje kako nešto reći? U ovoj fazi autor odlučuje o rasporedu odabranih ideje i argumenata u radu. Za to je potrebno prvo organizirati bilješke, potom oblikovati vlastito stajalište i na kraju, strukturirati radnu verziju rada.

NACRT RADA
što je nacrt rada i
kako se planira rad
po sadržaju i dužini
PDF
STRUKTURA PREGLEDNOG
AKADEMSKOG RADA
struktura i dijelovi akademskog
preglednog rada
PDF
STRUKTURA ISTRAŽIVAČKOG
AKADEMSKOG RADA
struktura i dijelovi
akademskog rada s
empirijskim istraživanjem
PDF
STRUKTURA
ODLOMKA
kako napisati odlomak,
koji su njegovi osnovni
dijelovi i kako ih povezati
PDF
ARGUMENT
što je argument (i što nije),
kako ga prepoznati i
kako ga procijeniti
PDF
PISANJE VLASTITOG
ARGUMENTA
prikazuje korake za
osmišljavanje i pisanje
vlastitog argumenta
PDF

Ispravljanje

Ispravljanje je faza u procesu pisanja koja podrazumijeva višestruko čitanja rada s ciljem da se ispravi struktura cjelovitog rada i struktura odlomaka te poboljša logička organizacija ideja u radu.

ISPRAVLJANJE
TEKSTA
prikaz tri strategije ispravljanja
i odgovara na pitanje što
ispravljamo i kako
PDF
LOGIČKA
ORGANIZACIJA TEKSTA
kako poboljšati logičku
organizaciju teksta
PDF
PITANJA ZA
ISPRAVLJANJE TEKSTA
popis ključnih točaka prema
kojima se ispravlja struktura
i sadržaj cjelovitog rada te
struktura odlomka
PDF

Uređivanje

Uređivanje podrazumijeva uređivanje akademskog stila pisanja. Naglasak je na odabiru i redoslijedu riječi u rečenici s ciljem da se poveća čitljivost, jasnoća i preciznost rada.

UREĐIVANJE
TEKSTA
pregled osnovnih karakteristika
akademskog stila pisanja i
pregled najčešćih pogrešaka
PDF
PITANJA ZA
UREĐIVANJE TEKSTA
popis ključnih točaka
prema kojima se uređuje
akademski stila pisanja
PDF
KONEKTORI
riječi, frazemi i konstrukcije
kojima povezujemo ideje u
logičan slijed čime povećavamo
čitljivost teksta
PDF