AKADEMSKA ČESTITOST
I NEPOŠTENJE
definicije, oblici i predviđene
kazne za akademsko nepoštenje
PDF
PLAGIRANJE
definicija i oblici plagiranja
s primjerima, odgovori na
pitanja zašto je pogrešno
PDF
OTKRIVANJE
PLAGIRANJA
kako se otkriva plagiranje
pri Sveučilištu u Rijeci
PDF
PROVJERI
SVOJE ZNANJE
u sljedećim primjerima
provjerite raspoznajete
li plagiranje od ispravnog
citiranja
PDF